video corpo

LED式轨道灯 / 环形 / 带漆铝 / 用于商店
NEWTON FLAT TRACK 48

加入MyArchiExpo收藏夹
添加对比产品 移出对比产品
LED式轨道灯 / 环形 / 带漆铝 / 用于商店 LED式轨道灯 / 环形 / 带漆铝 / 用于商店 - NEWTON FLAT TRACK 48
{{requestButtons}}

产品规格型号

 • 光源:

  LED式

 • 形状:

  环形

 • 材料:

  带漆铝

 • 市场类型:

  用于商店, 办公室, 家用

 • 其他特性:

  可定向

产品介绍

牛顿平的轨道48
设计:吸收演播室

小型放映机由48V轨道的黑或白色被绘的铝制成。
•被动吸热器
•关于水平的计划的90°章程
•350°在垂直的轴的自转
•不同的射线和光学解答
•装饰辅助部件
•视觉辅助部件
•可利用的轻的口气:2700,3000,4000K
•不同的标尺长度

6448 H. 10,5cm 0,5 kg
电灯泡:/W /13 /40 LED 8,9W 500mA 1353lm 4000K
/W/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1353lm 4000K
/WW /13 /40 LED 8,9W 500mA 1303lm 3000K
/WW/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1303lm 3000K
/XW /13 /40 LED 8,9W 500mA 1244lm 2700K
/XW/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1244lm 2700K

6449 H. 18,5cm 0,6 kg
电灯泡:/W /13 /40 LED 8,9W 500mA 1353lm 4000K
/W/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1353lm 4000K
/WW /13 /40 LED 8,9W 500mA 1303lm 3000K
/WW/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1303lm 3000K
/XW /13 /40 LED 8,9W 500mA 1244lm 2700K
/XW/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1244lm 2700K

6450 H. 38,5cm 0,7 kg
电灯泡:/W /13 /40 LED 8,9W 500mA 1353lm 4000K
/W/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1353lm 4000K
/WW /13 /40 LED 8,9W 500mA 1303lm 3000K
/WW/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1303lm 3000K
/XW /13 /40 LED 8,9W 500mA 1244lm 2700K
/XW/ST缎玻璃LED 8,9W 500mA 40° 1244lm 2700K

此为机器翻译文本。  (查看英文原文)

Egoluce 的其他产品

Egoluce Ceiling Lamps